Ensihoito

Jos tarvitset ambulanssia, soita 112. Hätäpuhelun saanut hätäkeskuspäivystäjä arvioi avun tarpeen ja hälyttää paikalle tarvittavan ensihoitohenkilöstön.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöllä on valmiudet perustasoisesta ensihoidosta aina pitkälle vietyyn lääkkeelliseen ensihoitoon. Tämän varmistavat koulutetut palomiehet, ensihoitajat ja lääkintäesimiehet. Jokaisella on oma tehtävänsä ensihoitojärjestelmässä. Tällä pyritään takaamaan aina tarkoituksenmukaisin apu sitä tarvitsevalle.

Alueellamme päivystää lääkärihelikopteri FinnHEMS10:n lääkäri, joka tarvittaessa hälytetään paikalle lääkäritason hoitoa vaativissa tilanteissa. Lääkäri on myös pelastuslaitoksen ensihoitohenkilökunnan tavoitettavissa konsultointia vaativissa tehtävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen ambulanssit ovat sijoitettu ympäri toiminta-aluetta, jotta apu tavoittaisi avun tarvitsijan mahdollisimman nopeasti. Ambulanssien lisäksi ensihoitoon osallistuu tarpeen mukaan pelastusyksiköt. Voit siis saada ambulanssin sijaan paikalle paloauton, jonka miehistö pystyy aloittamaan ensihoidon ennen ambulanssin tuloa. Näin varmistetaan pikainen apu siinäkin tapauksessa, että ambulanssi on varattu toiselle tehtävälle tai on pitkän ajomatkan päässä avun tarvitsijasta.

Pelastuslaitoksella on alueellaan välittömässä valmiudessa 11 hoitotasoista ambulanssia ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.