Erikoistehosteet

Pyrotekniset erikoistehosteet

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.

Ilotulitusnäytöksestä tulee tehdä ilmoitus poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Anmälan om användning av specialeffekter

Pyroteknisten tehosteiden käytön valvonta

Tuliesitys

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt

Ilmoitus tuliesityksestä
Anmälan om eldföreställning


Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: tilannekeskus(at)vantaa.fi tai postitse:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Teknikontie 4
01530 Vantaa