Palonvaara

Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön.

Viranomaisilla, kunnalla, muulla julkisyhteisöllä ja näiden palvelussa olevalla henkilöstöllä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivalla toiminnanharjoittajalla ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä alueen pelastusviranomaiselle.

 

Pelastuslain mukaisen paloriski-ilmoituksen voi tehdä ilmoituslomakkeella, joka toimitetaan päivystävälle palotarkastajalle.

Ilmoituksen voi tehdä myös nettilomakkeen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä päivystävään palotarkastajaan (paivystavapalotarkastaja@ku-pelastus.fi ; 09 2766 5111).

Palonvaaraa arvioidessa apuna voi käyttää palonvaara-kuvastoa.