Suunnittelijoille

HUOM: Asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sekä asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Uudet asetukset korvaavat aiemmat Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) muodossa annetut määräykset ja ohjeet. Tälle sivulle kootuissa pelastuslaitoksen tulosyksikköohjeissa saatetaan viitata kumottuihin RakMK:n määräyksiin ja ohjeisiin. Kunnes pelastuslaitos julkaisee uudet, päivitetyt tulosyksikköohjeet, tulee alla olevien tulosyksikköohjeiden sovellettavuus varmistaa kohdekohtaisesti pelastuslaitoksen suunnittelijoiden ohjausryhmältä. Alueelliset yhteystiedot löydätte TÄÄLTÄ.

Tulosyksikköohje 4 - Paloilmoitinjärjestelmän liittäminen hätäkeskukseen

Tulosyksikköohje 5 - Ohje vastaaville työnjohtajille

Tulosyksikköohje 6 - Väestönsuojelun johto- ja kokoontumiskeskusten yhteystiedot pelastussuunnitelmassa

Tulosyksikköohje 7 - Pelastustie : Pelastustien suunnittelu ja toteutus

Tulosyksikköohje 8 - Jälkiasennushissi

Tulosyksikköohje 11 - Palo-osastoivat ovet ja luukut

Tulosyksikköohje 12 - Savunpoistosuunnitelman laadinta

Tulosyksikköohje 13 - VSS rakentaminen kouluissa ja päiväkodeissa

Tulosyksikköohje 14 - Tupakointitilojen palo- ja henkilöturvallisuus

Tulosyksikköohje 15 - VSS teleyhteyksien toteuttaminen

Tulosyksikköohje 19 - VIRVE

Tulosyksikköohje 20 - Sammutusvesi

Tulosyksikköohje 21 - Sisusteiden paloturvallisuus yleisötilaisuuksissa ja kokoontumistiloissa

Tulosyksikköohje 24 - Tuliesitys

Tulosyksikköohje 26 - Nousujohdot

Tulosyksikköohje 30 - Moottoriajoneuvojen säilytys yleisissä tiloissa

Palavien nesteiden säilytys kaupassa - TUKES 2015

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Kohdekortti - malliesimerkki
Kohdekortti - pohja