Suunnittelu ja rakentaminen

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) (perustelumuistio) sekä asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) ovat tulleet voimaan 1.1.2018. 

Ympäristöministeriön asetus em. asetuksen muuttamisesta (927/2020) (perustelumuistio) on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen.

Nämä asetukset korvaavat aiemmat Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) muodossa annetut määräykset ja ohjeet, poikkeuksena E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet, joka on vielä voimassa.

Tälle sivulle on linkitetty sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen omia tulosyksikköohjeita, että Helsingin-, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteisiä (HIKLU) ohjeita ja myös TUKESin ohjeita.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suunnittelun ohjaukseen osallistuvien paloinsinöörien yhteystiedot löydätte TÄÄLTÄ.

Kaavoitusvaihe:

Sammutusvesihuollon vedenottorakenteet, vedenottotarve ja suunnitteluohjeet

Suunnitteluvaihe:

Paloilmoitinlaitteiston liittäminen hätäkeskukseen

Ohje paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäisestä irtikytkennästä

Väestönsuojelun johto- ja kokoontumiskeskusten yhteystiedot pelastussuunnitelmassa

Pelastustie : Pelastustien suunnittelu ja toteutus

Jälkiasennushissin, kaidehissin tai vastaavan tasonostimen suunnittelu ja toteutus asuinrakennukseen

Palo-osastoivat ovet ja luukut

Savunpoistosuunnitelman laadinta

Väestösuojien rakentamisvelvollisuus koulu- ja päiväkotirakennuksissa

VSS teleyhteyksien toteuttaminen

Viranomaisverkko VIRVEn suunnittelu ja asentaminen 

Ohje kuiva- ja märkänousujen suunnittelusta ja toteutuksesta

Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta (TUKES 2019)

Jäteastioiden paloturvallisuus

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä paloturvallisuussuunnitelma

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet (Lomake)

Rakentamisvaihe:

Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten

Ohje suurten työmaiden työmaaparakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta

Kohdekortti - malliesimerkki
Kohdekortti - pohja