Paloturvallisuuden itsearviointi

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. (Pelastuslaki 379/2011 78 §). Näihin muihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen paloturvallisuuden itsearviointi. Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistön omistajan/haltijan omatoimisesti suorittamaa paloturvallisuuden arviointia, joka toteutetaan pelastuslaitoksen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti.

Vastaa paloturvallisuuden itsearviointiin sähköisesti

(Vastaamista varten tarvitsette postitse toimitetusta saatekirjeestä löytyvän salasanan sekä samasta kirjeestä löytyvän kiinteistökohtaisen ID-numeron.)

Fylla i och returnera blanketten för brandsäkerhetens självbedömning via nättjänsten

(lösenord och ID-nummer finns på följebrev)

Aiemmin asuinkiinteistöihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein.  Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla. Tästä ajatuksesta on jalostunut pelastuslaitoksen kehittämä asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tai taloyhtiön hallitus tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on käynnissä paloturvallisuuden itsearviointia pientaloissa ja kerrostaloissa. Viereisestä valikosta saatte lisätietoja valvonta-alueista ja valvontaan liittyvistä materiaaleista.