Brandsäkerhetens självbedömning

För tillsynen ska räddningsverket förrätta brandsyn och vidta andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter (78 § i räddningslagen 379/2011). Dessa andra tillsynsuppgifter är brandsäkerhetens självbedömning enligt räddningsverkets tillsynsplan som fastighetens ägare eller innehavare gör enligt räddningsmyndighetens bestämmelser.

Brandsäkerhetens självbedömning av småhus

Brandsäkerhetens självbedömning av småhus är en av Mellersta Nylands räddningsverks kontrollformer som genomförs på bebodda småhus vid sidan om traditionell brandsyn. Vid brandsäkerhetens självbedömning av småhus bedömer och utvecklar fastighetens ägare eller innehavare fastighetens säkerhet genom att fylla i en blankett för brandsäkerhetens självbedömning från räddningsverket. Syftet med brandsäkerhetens självbedömning är att de som bor i fastigheten ska få veta mera om säkerhet och lära sig att iaktta och upptäcka brister i brandsäkerheten i hemmet och korrigera dem genast.

Brandsäkerhetsguide för småhus har utarbetats för att ge råd om boendets säkerhet och för att underlätta ifyllandet av blanketten för brandsäkerhetens självbedömning. Räddningsmyndigheten önskar att guiden hjälper till att förbättra säkerheten i hemmet. 

Räddningsverket skickar årligen blanketter för brandsäkerhetens självbedömning och svarskuvert till fastigheter i vissa områden. Om brandsäkerhetens självbedömningsblanketten inte returneras kommer räddningsmyndigheten att genomföra en brandsyn vid behov. Räddningsmyndigheten kan genomföra kontroll på alla ställen även med stickprov.

Brandsäkerhetens självbedömning av småhus, områden 2019:

  • 00750 Vanda
  • 01490 Vanda
  • 01700 Vanda
  • 01940 Nurmijärvi
  • 04330 Tusby
  • 04370 Tusby
  • 04230 Kervo
  • 04630 Mäntsälä
  • 04680 Mäntsälä
  • 04770 Mäntsälä

Nyttiga länkar:

Fylla i och returnera blanketten för brandsäkerhetens självbedömning via nättjänsten (lösenord och ID-nummer finns på följebrev)