Egenkontroll

För tillsynen ska räddningsverket förrätta brandsyn och vidta andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter (78 § i räddningslagen 379/2011). Dessa andra tillsynsuppgifter är egenkontroller enligt räddningsverkets tillsynsplan som fastighetens ägare eller innehavare gör enligt räddningsmyndighetens bestämmelser.

Egenkontroll av småhus

Egenkontroll av småhus är en av Mellersta Nylands räddningsverks kontrollformer som genomförs på bebodda småhus vid sidan om traditionell brandsyn. Vid egenkontroll av småhus bedömer och utvecklar fastighetens ägare eller innehavare fastighetens säkerhet genom att fylla i en blankett för egenkontroll från räddningsverket. Syftet med egenkontrollen är att de som bor i fastigheten ska få veta mera om säkerhet och lära sig att iaktta och upptäcka brister i brandsäkerheten i hemmet och korrigera dem genast.

Brandsäkerhetsguide för småhus har utarbetats för att ge råd om boendets säkerhet och för att underlätta ifyllandet av blanketten för egenkontroll. Räddningsmyndigheten önskar att guiden hjälper till att förbättra säkerheten i hemmet. Ni kan beställa pappersversion av brandsäkerhetsguiden från räddningsverket: omavalvonta(at)ku-pelastus.fi 

Räddningsverket skickar årligen blanketter för egenkontroll och svarskuvert till fastigheter i vissa områden. Om egenkontrollblanketten inte returneras kommer räddningsmyndigheten att genomföra en brandsyn vid behov. Räddningsmyndigheten kan genomföra kontroll på alla ställen även med stickprov.

Egenkontroll av småhus, områden 2017:

 • 01200 Vanda (Håkansböle)
 • 01370 Vanda (Ånäs)
 • 01420 Vanda (Lövkulla)
 • 01510 Vanda (Kyrkoby-Skattbacka)
 • 01520 Vanda (Rosendal)
 • 01620 Vanda (Mårtensdal)
 • 01640 Vanda (Tavastberga)
 • 01670 Vanda (Vandadalen)
 • 01720 Vanda (Petikko)
 • 01740 Vanda (Stubbacka)
 • 04250 Kervo (Ytterkervo)
 • 04260 Kervo (Savio)
 • 04300 Tusby (Skavaböle)
 • 05860 Hyvinge (Talvisilta)
 • 05880 Hyvinge (Paavola)

Nyttiga länkar:

Fylla i och returnera blanketten för egenkontroll via nättjänsten (lösenord och ID-nummer finns på följebrev)

Ofta ställda frågor

Brandsäkerhetsguide för småhus

Räddningsverkets jourhavande brandinspektör svarar också på frågor angående hemmets säkerhet. Brandinspektören kan nås per telefon på vardagar klockan 9-15 på numret 09 2766 5111 och e-post paivystavapalotarkastaja(at)ku-pelastus.fi

Egenkontroll av småhus, områden 2016:

 • 01300 Vanda (Dickursby)
 • 01360 Vanda (Björkby-Havukoski)
 • 01400 Vanda (Räckhals)
 • 01610 Vanda (Gruvsta)
 • 01650 Vanda (Friherrs)
 • 01660 Vanda (Varistorna)
 • 04200 Kervo (Kervo centrum)
 • 04420 Träskända (Kyrölä)