Ilmoitus ilotulituksesta tehdään pelastuslaitokselle hyvissä ajoin

Suomessa vietetään paikoitellen elokuun viimeisenä viikonloppuna 24.-25.8. niin sanottuja venetsialaisia mökkeily- ja veneilykauden päätösjuhlana. Juhlintaan voi kuulua mm. muinaistulia, jätkänkynttilöitä, kokkoja ja nuotioita sekä toisinaan myös ilotulitteita.

 

 Uudellamaalla ilotulitteiden käytöstä tulee myös venetsialaisten aikaan ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Ilmoitus tehdään vähintään viisi päivää aikaisemmin ja ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitoksen kotisivuilta löytyvillä lomakkeilla:

Helsingin pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Metsäpalo- tai kovantuulenvaroituksen voimassa ollessa ei saa tehdä avotulta tai käyttää ilotulitteita, vaikka ilmoitus olisi tehty. Ilotulitukseen ja avotulen tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.


Käytä ilotulitteita turvallisesti

Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille, joten on syytä etukäteen miettiä ilotulitukseen liittyviä riskitekijöitä, jotta juhlat onnistuisivat.

Alkoholi ja ilotulitteet eivät kuulu yhteen. Ilotulitteiden lähettämispaikka kannattaa valita siten, että vaaraa ei aiheudu ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Muista myös, ettet aiheuta kohtuutonta meteliä, joka saattaa häiritä naapureita tai lemmikkieläimiä. Kuntien ympäristönsuojelu-määräyksissä on rajoituksia ilotulitusten kellonajoille.

Ilotulitteen ampumisessa käytetään tukevaa telinettä tai tukea ja ampuminen suunnataan mahdollisimman turvalliseen paikkaan. Sopivia paikkoja ovat vesialueet. Kannattaa tutustua ilotulitteessa oleviin käyttöohjeisiin. Ilotulitteita sytyttäessä tulee käyttää suojalaseja. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Vanhempien on hyvä muistaa, ettei ilotulitteita saa luovuttaa alaikäisten käyttöön, sillä vastuu hankkimiensa ilotulitteiden käytöstä on aina hankkijalla. Huolehdi myös omalta osaltasi siitä, ettet roskaa ympäristöä.

Muista myös lemmikit, sillä monet lemmikit säikkyvät ilotulistuksia ja saattavat pyrkiä karkuun meteliä.

Ilotulitekäytännöt vaihtelevat pelastusalueittain, joten muista tarkistaa oman kuntasi ja alueesi käytännöt.