Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 26.5.2020

Pelastuslaitoksen osavuosikatsauksessa 1.1.-30.4. 2020 kerrotaan, miten alkuvuosi pelastuslaitoksella on sujunut ja miten korona-virus on vaikuttanut pelastuslaitoksen toimintaan. Lisäksi kerrotaan, miten tilanne on vaikuttanut onnettomuuksien ja pelastustehtävien määriin.

Lisäksi käsittelyssä on vuoden 2021 talousarvio ja investointisuunnitelma. Suunnitelman mukaan pelastuslaitoksen ICT -kustannukset lisääntyvät merkittävästi, kun käyttöön on otettu turvallisuusviranomaisten verkko (TUVE) ja vuonna 2021 otetaan käyttöön turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), pelastuslaitosten valvontasovellus sekä kuuden pelastuslaitoksen yhteisenä hankinta toteutettu operatiivinen henkilöstönsuunnitteluohjelmisto.

Luhtaanmäen paloasema siirretään myöhemmäksi vuoteen 2024, koska alueella ei ole tarvittavaa kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt tarkastuskäynnillään syksyllä 2019 erityistä huomiota pelastustoimen palvelutason puutteisiin Etelä-Vantaalla. Pelastustoiminnan toimintavalmiutta tulee parantaa Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Seuraavan palvelutasopäätöksen, joka koskee vuosia 2021-24, kehittämissuunnitelmassa esitetään kahden kärkiyksikön perustamista Vantaalle, joka tarkoittaa yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäystä. Talousarvioesityksessä oli vuodelle 2021 yhden kärkiyksikön perustaminen, mutta se siirrettiin Vantaan kaupunginjohtajan kehysneuvotteluissa myöhemmille vuosille.

Esityslista