Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 29.8.2018

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 29.8.2018 on esillä Mäntsälän paloaseman tarveselvitys ja sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustukset. Sen lisäksi käsittelyssä on muun muassa osavuosikatsaus sekä talousarvio ja investointisuunnitelma.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä on huomioitu palkkojen ja kuntien vuokrien korotukset, muilta osin menoihin ei ole esitetty muutoksia. Talousarvio vahvistetaan sitovien tavoitteiden määrittelyn jälkeen. Myöhemmin hyväksytään myös vuoden 2019 käyttö- ja toimintasuunnitelma.

 

Esillä on myös esitys palokuntasopimusten päivittämiseksi Rekolan VPK:n ja VR Konepajan  VPK:n kanssa. Rekolan VPK on hakenut palosuojelurahaston avustusta sekä lainaa Vantaan kaupungilta kiinteistöllään sijaitsevan paloasemarakennuksen katon korottamiseen. Hyvinkään VR Konepajan VPK:n toiminta on muuttunut, koska VR on siirtänyt Konepajan toiminnan muualle.

 

Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta pyytää pelastuslaitokselta lausuntoa paloaseman tarveselvityksestä. Ehdotuksena on uusien tilojen rakentaminen Mäntsälän Paloasemaksi. Rakennuspaikaksi ehdotetaan 1.vaihtoehtona Linnalan alueen tonttia ja 2. vaihtoehtona Kapulin alueen tonttia. Hankesuunnittelu ehdotetaan tehtäväksi 2019-2020.

Johtokunnalle esitetään myönnettäväksi vuodelle 2019 sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustusta 30 000 euroa seuraavasti:

 

 Asolan VPK 5.000 euroa

 Klaukkala-Metsäkylän VPK 2.000 euroa

 Kaarelan VPK 4.000 euroa

 Rekolan VPK 10.000 euroa

 Sottungsby FPK 9.000 euroa

Lisäksi esitetään myönnettäväksi Rekolan vpk:lle oikeus muuttaa myönnettyä vuoden 2018 kiinteistöavustusta siten, että avustus käytetään katon korottamisesta johtuviin kustannuksiin.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen urheilijat ry:lle esitetään myönnettäväksi avustusta 31.12.2017 henkilöstömäärän mukaisesti 4760 euroa vuodelle 2017.

 

Lisäksi käsittelyssä on:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ylipalomiehen viran nimikkeen muuttaminen palomiehen viraksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien neuvottelukunnan jäsenten valinta

 

 

Esityslista verkossa