Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa käsiteltyä 27.10.2020

Johtokunnassa 27.10.2020 käsiteltävänä oli alueen kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2021-2024.Palvelutasopäätös tulee johtokuntaan hyväksyttäväksi 8.12.2020. 

Lisäksi esityksen mukaan hyväksyttiin  oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä riskienhallintapäällikön viran täyttämisestä ja valvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Esityslista löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta