Kolme neljäsosaa pientalojen asukkaista vastannut pelastuslaitoksen omavalvontakyselyyn

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kannustaa vuosittain alueensa pientaloasukkaita omatoimiseen turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi koteihin lähetetään arviointilomakkeen kanssa pientalon paloturvallisuusopas. Asukkaat vastaavat lomakkeen kysymyksiin opasta apunaan käyttäen ja palauttavat lomakkeen pelastuslaitokselle.

 Syyskuussa 2017 omatoimiseen turvallisuuden arviointiin liittyviä kirjeitä lähetettiin n. 4500 kappaletta rajatuille postinumeroalueille Hyvinkäällä, Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla. Lomakkeen on palauttanut jo 3432 kiinteistöä ja niille, jotka eivät ole vielä lomaketta palauttaneet, on lähetetty muistutus. Lomakkeen voi täyttää myös netissä.

Tähän mennessä asukkaat ovat havainneet eniten puutteita osoitenumerointiin, öljylämmityslaitteiston yhteydessä tarvittavaan alkusammutuskalustoon, tulisijojen ja savuhormien nuohoukseen sekä palovaroittimien määrään liittyen.

Pelastuslaitos haluaa muistuttaa alueensa asukkaita huolehtimaan etenkin seuraavista turvallisuusasioista:
- Osoitenumeroinnin tulee olla näkyvillä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Ethän sinäkään halua, että tarvitsemasi apu viivästyy puutteellisesti näkyvän osoitenumeroinnin takia?
- Öljylämmityslaitteiston läheisyyteen tulee sijoittaa tarkastettu, vähintään 6kg:n käsisammutin. Käsisammutin on tärkeä varuste omatoimisessa paloturvallisuuden parantamisessa, sillä sen avulla niin lämmityslaitteesta, kuin muista arkisista paikoista alkunsa saava tulipalo voidaan saada sammumaan.
- Kodin käytössä olevat tulisijat ja savuhormit tulee nuohota vuosittain. Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta ne eivät aiheuttaisi palovaaraa.
- Riittävä määrä toimivia ja oikein sijoitettuja palovaroittimia on asukkaiden halvin henkivakuutus. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Piippaahan sinulla?

Eikö asuinalueenne kuulunut tänä vuonna pelastuslaitoksen omavalvonnan piiriin? Ei hätää, voitte parantaa turvallisuutta suorittamalla omaehtoisen kodin paloturvallisuustarkastuksen netissä: https://www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/turvatietoa (kerrostalohuoneisto ja pientalo)

Asukkaiden havaitsemat puutteet omassa talossaan: (klikkaa kuva suuremmaksi)