Paloturvallisuuden huomiointi tilapäisten hoitolaitosten perustamisessa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muistuttaa, että paloturvallisuus tulee huomioida myös koronaviruspandemian aikana mahdollisesti perustettavissa hoitolaitoksissa. Kun tilapäistä hoitolaitosta ollaan suunnittelemassa, tulee muistaa velvollisuus huolehtia rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos on toteutettava siten, että paloturvallisuuden vaatimukset täyttyvät. Jos kyseessä on muutos, joka edellyttää rakennuslupaa, kehotamme ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan. Kohteeseen tulee laatia myös poistumisturvallisuusselvitys. Edellä mainitut koskevat myös olemassa olevien hoitolaitosten laajennuksia tai muita muutoksia.

Mahdollisemman varhaisessa vaiheessa kannattaa ottaa yhteys paloinsinööreihimme Piia Piekkariin tai Mikko Hämäläiseen, jotka opastavat teitä tarvittaessa ja antavat lisätietoja. Nopeiten asianne  etenee laittamalla sähköpostia osoitteeseen johtokeskus@ku-pelastus.fi