Pelastusharjoituksia Kehäradan tunnelissa 11.-20.4.2018

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee Kehäradan rautatietunnelissa 11.-20.4.2018. Harjoitukset järjestetään yhdessä Liikenneviraston ja muiden Kehäradalla toimivien tahojen kanssa.

 

Neljänä yönä Lentoaseman sekä Aviapoliksen ympäristössä liikkuu normaalia enemmän hälytysajoneuvoja. Pelastusharjoituksista ei aiheudu häiriöitä matkustajaliikenteelle, koska harjoituksen ajankohdat ovat yöllä normaalin liikennekatkon aikaan.

Kehärata on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia. Kehäradalla kulkee arkivuorokaudessa noin 200 junaa ja esimerkiksi Lentoaseman juna-asemaa käyttää arkisin noin 8000 matkustajaa vuorokaudessa. 

Maanalaiset pelastustyöt edellyttävät viranomaisilta saumatonta yhteistyötä ja harjoitusten avulla varmistetaan pelastustoimien sujuvuus kaikissa olosuhteissa. Poistumisturvallisuutta Kehäradan tulipalotilanteessa turvataan rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla, kuten kahdella erillisellä palo-osastoidulla tunnelilla, yhdyskäytävillä, pystykuiluilla, äänievakuointijärjestelmällä sekä automaattisella savunpoistolla.