Pelastuslaitoksen tavoitettavuusajat Itä-Vantaalla paranevat

Pelastuslaitoksen tavoitettavuusajat Itä-Vantaalla paranevat

Kolohongan teollisuusalueella Vantaalla toimii Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen valmiusasema, jonne on sijoitettu yksi sairaankuljetusyksikkö.  Mittatiellä aloitti toimintansa myös niin sanottu kärkiyksikkö, jossa työskentelee ympäri vuorokauden kaksi palomiestä.

Kärkiyksikkö on pakettiauton kokoinen ajoneuvo, joka varustetaan ensitoimenpiteisiin tarvittavalle palo- ja pelastuskalustolla, jotta sitä voidaan käyttää pelastustoiminnan aloittamiseen tai tukiyksikkönä muiden yksiköiden apuna. Yksikkö on varustettu sammutusjärjestelmällä, joka tukee ensisijaisesti liikennevälinepalon sammuttamista ja antaa riittävän tehon rajoittaa huoneistopaloa.

Kalustossa on otettu huomioon tieliikenne- ja raideliikennepelastamisen vaativat erityispiirteet. Lisäksi siihen kuuluu tehokas alkusammutuskalusto sekä erilaisia täydentäviä sammutusvälineitä. Yksikkö voidaan hälyttää kaikkiin onnettomuustyyppeihin ja maanalaisiin onnettomuuksiin sekä tarvittaessa myös tukemaan toista pelastus- tai sairaankuljetusyksikköä. Lisäksi yksikkö hoitaa tarvittaessa ensivastetehtäviä eli sen henkilöstö kykenee aloittamaan tehokkaasti hätäensiavun. Mittatien yksikkö toimii Havukosken paloaseman alaisuudessa.                       

 
Yksikön toiminta-alue ja tavoitettavuusajat

 Keltainen väri kuvaa tavoitettavuutta kuudessa minuutissa, sisempi punainen kymmenessä minuutissa ja ulompi punainen kahdessakymmenessä minuutissa.