Ensihoito

Jos tarvitset ambulanssia, soita 112. Hätäpuhelun saanut hätäkeskuspäivystäjä arvioi avuntarpeen ja hälyttää paikalle tarvittavan ensihoitohenkilöstön.

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen sairaalan päivystykseen. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöllä on valmiudet perustasoisesta ensihoidosta aina pitkälle vietyyn lääkkeelliseen hoitotason ensihoitoon. Tämän varmistavat koulutetut palomiehet, ensihoitajat ja ensihoidon kenttäjohtajat. Jokaisella on oma tehtävänsä ensihoitojärjestelmässä. Tällä pyritään takaamaan aina tarkoituksenmukaisin apu sitä tarvitsevalle.

Alueellamme päivystää lääkärihelikopteri FinnHEMS10:n lääkäri, joka tarvittaessa hälytetään paikalle lääkäritason hoitoa vaativissa tilanteissa. Lääkäri on myös pelastuslaitoksen ensihoitohenkilökunnan tavoitettavissa puhelinkonsultointia vaativissa tehtävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu sairaanhoitopiireille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on hankkinut Keski-Uudenmaan alueella kiireellisen ensihoitopalvelun yhteistoimintana pelastuslaitokselta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii Peijaksen sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueiden alueella tuottaen lakisääteistä ensihoitopalvelua. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on 11 ympärivuokautista hoitotasoista ambulanssia sekä päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja joka vastaa Peijaksen sairaanhoitoalueen operatiivisesta ensihoitotoiminnasta. Tämän lisäksi 2 hoitotasoista ambulanssia päivystää kello 9-23 välillä vuoden jokaisena päivänä.

Lisäksi HUS tuottaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella ensihoitoa kolmella omalla hoitotasoisella ambulanssilla ja ensihoidon kenttäjohtajayksiköllä jotka päivystävät paloasemillamme ympäri vuorokauden. Peijaksen sairaanhoitoalueella pääasiassa kiireettömiä ensihoitotehtäviä suorittaa HUS:n ostopalveluna MedGroup Oy kahdella perustasoisella ambulanssilla. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssit on sijoitettu ympäri toiminta-aluetta, jotta apu tavoittaisi avun tarvitsijan mahdollisimman nopeasti. Ambulanssien lisäksi ensihoitoon osallistuu tarpeen mukaan  pelastusyksiköt. Voit siis saada ambulanssin sijaan paikalle paloauton, jonka miehistö pystyy aloittamaan ensihoidon ennen ambulanssin tuloa. Näin varmistetaan pikainen apu siinäkin tapauksessa, että ambulanssi on varattu toiselle tehtävälle tai on pitkän ajomatkan päässä avun tarvitsijasta.