Nuohous

Nuohouksen tarkoitus
Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta ne eivät aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi nuohous edistää taloudellista energian käyttöä, ympäristönsuojelua ja ihmisten asumisviihtyvyyttä.
 
Vastuut ja velvollisuudet
Pelastuslain (379/2011) 13 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja hormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja - laitteistot on huollettu ja puhdistettu.
Rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä (käytännössä nuohoojan tekemä nuohoustodistus tai kuitti).
  
Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja - sillat ovat säädösten mukaiset ja kunnossa.