Nuohoustyö ja nuohousmaksu

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella käytössä olevassa vapautetussa nuohousjärjestelmässä hinnan määräytyminen on asiakkaan ja yrityksen välinen asia. 

Piirinuohouksen piirissä nuohoushinnoittelussa on käytetty nuohousyksikköhinnoittelua, joka muodostuu työkohteessa kertyneistä yksikkömääristä ja yksikköhinnasta. Nuohouspalveluja kilpailuttaessa on tilaajan kuitenkin perusteltua pyytää euromääräinen eritelty tarjous, jossa esimerkiksi matkakulut on erikseen merkitty. Tämä auttaa tarjousten vertailussa.

Erityisesti kaukana kuntakeskuksista sijaitsevilla harvaan asutuilla alueilla kannattaa harkita yhteiskilpailutusta, joka todennäköisesti tuo säästöjä matkakustannusten osuuden pienentyessä. Yhteiskilpailutus voidaan toteuttaa esimerkiksi asukasyhdistyksen toimesta tai vaikkapa naapureiden kesken.

Nuohouksessa noudatetaan Nuohousalan Keskusliitto ry:n antamia nuohoustyöohjeita. Nuohoojan tehtäviin kuuluu varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormin kunnon tarkastus.

Lisää tietoa nuohouksesta, nuohoustyöohjeista ja tulisijan käytöstä sekä nuohousyksikköhintojen määräytymisestä löydät osoitteesta www.nuohoojat.fi