Nuohoojat

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta päätti muuttaa pelastustoimialueen nuohouksen järjestelyjä siten, että 1.1.2015 alkaen siirryttiin sopimusperustaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta kenen tahansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa. Sopimusperusteiseen järjestelmään siirtyminen koskee seuraavia kuntia: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.

Pelastuslain (379/2011) 63 §:n mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta ja hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Lisäksi nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksensa aikana kolmen vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhormien nuohousta sekä kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspalvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Sopimusperusteisen järjestelmän piirissä tilaajan on syytä tarvittaessa pyytää nuohouksen suorittajalta todistus pätevyydestä (esim. Nuohousalan Keskusliiton kortti tai tutkintotodistus sekä itsenäisesti työskentelevältä opiskelijalta ote opintosuoritteista, josta ilmenee laissa edellyttelyn opintojakson suorittaminen).

Tilaajan oikeusturvan kannalta on tärkeätä, että nuohousalan yrittäjä ylläpitää asianmukaisesti 10 vuoden ajan kohteen nuohoustietoja. Tiedot nuohouksen suorittamisesta ovat merkityksellisiä vakuutusturvan kannalta tulipalon aiheuttamien vahinkojen korvaamisen yhteydessä.

Jatkossa tällä sivulla julkaistaan pelastuslaitokselle toimitettujen ilmoitusten perusteella tietoja alueella toimivista nuohousalan yrityksistä. Nuohousyrittäjien tiedot näkyvät sivulla edellyttäen, että nuohousluettelot ja vikailmoitukset on toimitettu asianmukaisesti pelastuslaitokselle.

Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea myös mm. mainoksista, Internetistä, numerotiedustelusta tai nuohousalan keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi