Omavalvontaan liittyvät usein kysytyt kysymykset

SISÄLLYS
  1. Omavalvontamateriaali on kadonnut, miten toimin?
  2. Vastaanotin vain yhden omavalvontalomakkeen, mutta kiinteistö koostuu useammista asuinrakennuksista/huoneistoista. Mihin rakennukseen/huoneistoon omavalvonta kuuluu suorittaa?
  3. Vastaanotin omavalvontalomakkeen kiinteistöön, joka ei ole vakituisessa asuinkäytössä. Tarvitseeko minun suorittaa omavalvonta?
  4. Mitä teen jos en osaa vastata kysymykseen tai tarvitsen lisätietoja vastaamista varten?
  5. Mitä jos en ehdi palauttamaan omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä?
  6. Mitä jos omavalvonnan yhteydessä kiinteistöstäni löytyy turvallisuuspuutteita?
  7. Mitä jos en ilmoita omavalvonnan yhteydessä kiinteistössäni havaitsemia turvallisuuspuutteita?
  8. Sain muistutuskirjeen vaikka olen palauttanut omavalvontalomakkeen, miten toimin?
  9. Mistä saan lisätietoja kodin paloturvallisuuteen liittyen?
 

1. Omavalvontamateriaali on kadonnut, miten toimin?

Jos omavalvontalomake on kadonnut, mutta saatekirje on tallella, voitte edelleen vastata sähköisesti käyttämällä saatekirjeestä löytyvää salasanaa ja kiinteistökohtaista ID-numeroa. Vastaaminen tapahtuu TÄÄLLÄ.

Vastaamisen apuna käytettävän pientalojen paloturvallisuusoppaan löydätte sähköisessä muodossa TÄÄLTÄ.

Mikäli kaikki omavalvontaan liittyvä materiaali on kadonnut, pelastusviranomainen pyytää Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen omavalvonta(at)ku-pelastus.fi. Kertokaa viestissä kiinteistönne osoite, niin saatte paluuviestillä salasanan sekä kiinteistökohtaisen ID-numeron verkossa tapahtuvaa vastaamista varten. Mikäli haluatte vastata paperilomakkeella, ilmoittakaa viestissänne siitä, niin pelastusviranomainen toimittaa vastausmateriaalin Teille postitse.

2. Vastaanotin vain yhden omavalvontalomakkeen, mutta kiinteistö koostuu useammista asuinrakennuksista/huoneistoista. Mihin rakennukseen/huoneistoon omavalvonta kuuluu suorittaa?

Pelastusviranomaisen tiedossa olevissa osoitteissa ja rakennusten tiedoissa saattaa joskus olla puutteita. Näissä tapauksissa omavalvontakirje on saatettu postittaa esimerkiksi pari- tai rivitaloon, vaikka valvonta on kohdennettu omakotitaloihin. Vaihtoehtoisesti osoitteessa sijaitsevien erillistalojen osoitetiedoista on saattanut pelastusviranomaisen tiedoissa puuttua asunnon yksilöivä kirjain tai numero. Näissä tapauksissa vastaanottajalle jää epäselväksi kenelle kirje on kohdennettu. Edellä mainituissa tapauksissa pelastusviranomainen pyytää Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen omavalvonta(at)ku-pelastus.fi. Kertokaa viestissä kiinteistönne osoite ja tilanne johon kaipaatte vastausta. Tilanteesta riippuen pelastusviranomainen toimittaa osoitteeseen lisää omavalvontamateriaalia valvonnan suorittamiseksi tai vaihtoehtoisesti päättää omavalvonnan suorittamatta jättämisestä osoitteen kiinteistöissä/huoneistoissa.

3. Vastaanotin omavalvontalomakkeen kiinteistöön, joka ei ole vakituisessa asuinkäytössä. Tarvitseeko minun suorittaa omavalvonta?

Tilanteissa jossa kiinteistö on tyhjillään tai sitä ei käytetä vakituiseen asumiseen, pyytää pelastusviranomainen Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen omavalvonta(at)ku-pelastus.fi. Kertokaa viestissä kiinteistönne osoite ja kiinteistön käytössäolotilanne tarvittavine lisätietoineen. Tilanteesta riippuen pelastusviranomainen antaa kehotuksen suorittaa omavalvontatarkastus tai vaihtoehtoisesti päättää omavalvonnan suorittamatta jättämisestä osoitteen kiinteistössä.

4. Mitä teen jos en osaa vastata kysymykseen tai tarvitsen lisätietoja vastaamista varten?

Vastausohjeet sekä verkkolomakkeeseen että paperilomakkeeseen löytyvät TÄÄLTÄ. Kysymyksiin liittyvät lisätiedot löydätte pientalon paloturvallisuusoppaasta. Lisätietoja antava sivunumero on merkitty kysymyksen perään. Pientalon paloturvallisuusopas löytyy myös sähköisenä versiona TÄÄLTÄ. Mikäli edellä mainitut ohjeet eivät auta, pyytää pelastusviranomainen Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen omavalvonta(at)ku-pelastus.fi tai puhelimitse päivystävään palotarkastajaan numeroon 09 2766 5111 (arkisin kello 9-15).

5. Mitä jos en ehdi palauttamaan omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä?

Pelastusviranomainen lähettää muistutuskirjeen kaikkiin kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä. Jos omatarkastuslomaketta ei palauteta muistutuskirjeestä huolimatta, suorittaa pelastusviranomainen tarvittaessa palotarkastuksen. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa suorittaa valvontaa kaikkiin kohteisiin myös pistokokein. 

6. Mitä jos omavalvonnan yhteydessä kiinteistöstäni löytyy turvallisuuspuutteita?

Havaitut puutteet kannattaa korjata välittömästi jos se on mahdollista. Vaihtoehtoisesti tulee suunnitella millä aikataululla puutteet saadaan korjattua. Havaitut puutteet tulee merkitä omavalvontalomakkeeseen. Lomakkeen lopussa tulee ilmoittaa ovatko kaikki havaitut puutteet korjattu jo ennen lomakkeen palauttamista vai korjataanko puutteet tiettyyn määräaikaan mennessä. Jos omavalvontalomakkeessa on ilmoitettu puutteita, joita ei ole omavalvonnan yhteydessä saatettu kuntoon tai puutteiden korjaamiselle ei ole ilmoitettu määräaikaa, on pelastusviranomainen tarvittaessa Teihin yhteydessä jatkotoimenpiteiden osalta.

7. Mitä jos en ilmoita omavalvonnan yhteydessä kiinteistössäni havaitsemia turvallisuuspuutteita?

Vastuu oman kodin turvallisuudesta on asukkaalla, joten puutteiden ilmoittamatta jättämistä ei kannata oman turvallisuutensa kustannuksella tehdä. Omavalvonnan ajatus perustuu siihen, että turvallisuuspuutteet ilmoitetaan oman kodin turvallisuuden kehittämisen takia. Näin puutteita on helppo havainnoida ja niiden kuntoon saattamista sekä kunnossa pysymistä voi omatoimisesti valvoa.  Pelastusviranomainen suorittaa vastausten todentamiseksi omavalvontaan liittyvää pistokoeluontoista jälkivalvontaa, jonka yhteydessä annetaan tarvittaessa korjauskehotuksia ja/tai -määräyksiä. Pelastusviranomainen voi tehostaa annettuja määräyksiä uhkasakolla pelastuslain 105 §:n mukaisesti.

Kannattaa myös huomioida, että vakuutusyhtiöt saattavat myös esimerkiksi rajoittaa maksettavia vakuutuskorvauksia, mikäli kiinteistössä sattuu onnettomuus ja asukas ei ole toteuttanut sen ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Tästäkin syystä turvallisuusasioihin tulee suhtautua riittävällä huolellisuudella ja vakavuudella. 

8. Sain muistutuskirjeen vaikka olen palauttanut omavalvontalomakkeen, miten toimin?

Muistutuskirje saatetaan yksittäisissä tapauksissa lähettää asiakkaalle virheellisesti, vaikka omavalvontalomake olisi palautettu ajoissa. Tämä saattaa johtua esimerkiksi vastausten käsittelyjärjestelmän päivityksistä, virheellisesti syötetystä ID-numerosta ja/tai osoitteesta. Pelastusviranomainen pyrkii kehittämään käytössä olevaa järjestelmää niin, että aiheettomia muistutuskirjettä ei postitettaisi. Mikäli kuitenkin saatte muistutuskirjeen vaikka olette palauttanut omavalvontalomakkeen, ei muistutuskirje edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.

9. Mistä saan lisätietoja kodin paloturvallisuuteen liittyen?

Lisätietoja kodin paloturvallisuuteen liittyen löytyy esimerkiksi pelastuslaitoksen turvatietoa -sivulta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivuilta. Lisäksi pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja palvelee Teitä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä arkisin kello 9-15 numerossa 09 2766 5111 ja sähköpostilla: paivystavapalotarkastaja(at)ku-pelastus.fi

Huom: Sähköpostia lähetettäessä tulee oheisiin osoitteisiin kirjattu (at)-merkintä korvata @-merkillä.