Väestön suojaaminen

Väestön suojaamisen tavoitteena on väestön suojaaminen normaaliolojen onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa siten, että ihmishenkiä ei menetetä puutteellisten suojaamismahdollisuuksien vuoksi. Poikkeusoloissa pyritään väestö suojaamaan niin hyvin kuin mahdollista.
 
Normaaliolojen onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa suojaamiskeinot ovat suojautuminen asuin- tai muihin sisätiloihin sekä evakuointi. Poikkeusoloissa väestö varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.

Väestön suojaamiseen liittyy myös väestön varoittaminen uhkaavasta vaarasta. Tähän käytetään vaaratiedotetta sekä pelastuslaitoksen ylläpitämää väestöhälytinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on varoittaa ulkona liikkuvia mahdollisesta vaaratilanteesta. Vaaratiedotteesta ja väestöhälytinjärjestelmästä löydät lisää kohdasta ”väestön varoittaminen”.

Tietoja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimivista suuronnettomuusvaarallisista tuotantolaitoksista löydät turvatietoa-sivuilta.