Varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tärkeimpien tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen tilanteessa kuin tilanteessa. Varautumisessa on kyse ennakoinnista, eli pyritään etukäteen valmistautumaan mahdollisesti eteen tuleviin kriiseihin ja häiriötilanteisiin, jotka saattavat häiritä organisaatioiden ja ihmisten arkea.

Valtion viranomaisten ja liikelaitosten sekä kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa lakisääteisten ja välttämättömien tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa.

Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua, neuvoo uudis- ja korjausrakentamisessa, ohjaa väestönsuojien rakentamista ja neuvoo kuntalaisia omatoimisessa varautumisessa.

Varautumisen ja muun turvallisuuden termien määritelmiä löytyy Kokonaisturvallisuuden sanastosta.

Mikäli sinulla on jotain lisäkysymyksiä varautumiseen, väestönsuojiin tai esimerkiksi evakuointeihin liittyen olkaa yhteydessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen varautumistoimistoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen varautumistoimiston yhteystiedot löytyvät täältä.