Kansalaisen omatoiminen varautuminen

Omatoimisen varautumisen tarkoituksena on varmistaa, että arki sujuu mahdollisimman mutkattomasti, myös tilanteissa, joissa jokin yllättävä tapahtuma häiritsee arjen rutiineja.

Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sähkökatko, vedenjakelun katko, tai vaikkapa läheisen äkillinen sairauskohtaus. Oletko miettinyt miten esimerkiksi pitkä sähkökatko vaikuttaa omaan elämääsi?

Koska viranomainen ei laajassa häiriötilanteessa aina kykene auttamaan jokaista ja apu on tällöin usein myöhässä, on kunkin syytä miettiä varautumista omatoimisesti. Tällaisten tilanteiden varalle on syytä ylläpitää kotivaraa, joka koostuu kodin arjessa käytetyistä tarvikkeista, kuten esimerkiksi elintarvikkeista, ensiaputarvikkeista ja muusta kodin kulutustavarasta. Kotivaran lisäksi on myös syytä varmistaa, että mahdollisen onnettomuuden sattuessa osataan toimia oikein.

Omatoiminen varautuminen on siis varautumista "pahan päivän" varalle. Omatoimisen varautumisen taskuopas Pahan päivän varalle (För den dåliga dagen) on tietopaketti, johon on koottu keskeisimmät ohjeet ja vinkit omatoimisen varautumisen osalta.

Lisää hyvää ja monipuolista tietoa omatoimisesta varautumisesta on saatavilla 72-tuntia internetsivustolta.