Yrityksille

Yritysmaailmassa varautumisesta käytetään yleisesti termiä jatkuvuuden hallinta. Jatkuvuuden hallinnassa on kyse yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta häiriötilanteissa. Tällaisia häiriötilanteita voivat olla vaikkapa pitkäkestoinen sähkökatko tai tietojärjestelmien tai tietoliikenteen häiriöt. Se voi olla myös jokin yritystä kohtaava onnettomuus, kuten liikekiinteistön tulipalo.

Oletko miettinyt, mitä tehdä, jos esimerkiksi maksuliikennejärjestelmät eivät toimi tai sähköä ei tule muutamaan päivään? Mitä jos pienen yrityksen henkilöstöstä sairastuu äkillisesti esimerkiksi kolmannes? Mitä tällaisissa tilanteissa tulisi tehdä? Ennen kaikkea, miten tällaisia tilanteita voidaan ehkäistä ennalta tai miten niihin on syytä varautua?

Pienessä ja keskisuuressa yrityksessä näitä asioita on syytä miettiä pelastussuunnitelmaa laatiessa. Pelastussuunnitteluun kuuluu keskeisesti riskien ja uhkien tunnistaminen, joiden pohjalta uhkaavat tilanteet pyritään joko ehkäisemään ennalta, tai niihin varaudutaan erilaisilla toimenpiteillä. Riskejä tunnistettaessa on syytä miettiä ennakolta myös se, miten ja minkälaiset riskit vaikuttavat liiketoiminnan jatkuvuuteen. Vain tällaiset riskit tunnistamalla ja hallitsemalla pystytään varmistamaan, että liiketoiminta jatkuu ja tuottaa vielä huomennakin.

Yrityksen pelastussuunnitelma
Liiketilan pelastussuunnitelma

Hyvä työkalu yritysten pelastussuunnitteluun ja jatkuvuudenhallintaan on Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella palotarkastuksissa käytössä oleva turvallisuustoiminnan arviointikriteeristö, jossa toiminnan jatkuvuuteen ja turvallisuusasioihin pureudutaan pelkkää paloturvallisuutta laajemmin. TUTOR- riskienarviointijärjestelmästä voit kysyä lisää alueesi palotarkastajalta.