Organisaatio

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Vantaan kaupungin hallinnossa toimiva liikelaitos, joka toimii kahdeksan kunnan alueella. Virallinen nimi on Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos ja aputoiminimi on Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Ja lempinimenä ystävien kesken KUP tai KU-pelastuslaitos. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ylimpänä päättävänä elimenä ja alueen pelastustoimen korkeimpana pelastusviranomaisena toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Vuonna 2014 aloitti toimintansa laitoksensa järjestyksessä neljäs johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Miika Kostamo.

Laitos on jaettu kahteen tulosyksikköön sekä hallintoyksikköön. Maantieteellisesti laitos toimii yhdeksältä paloasemalta. Lisäksi alueella toimii 30 sopimuspalokunnan asemaa sekä harjoitusalue Korsossa.

Pelastuslaitoksen organisaatio